7. December 2022

Connect-In Norge signerer avtale med arbeidstakerorganisasjon Lederne

Oslo 22 November 2022

ConnectIN er en del av Nordic Infrastructure Group og er 100% eiet av Inin.

ConnectIN har signert en rammeavtale med Lederne som gjelder deres kurs og konferanser for 2023.

Avtalen innebærer at ConnectiIN i 2023 skal formidle hoteller og fasiliteter for anslagsvis 60 kurs + 2-3 kongresser i 2023.

Lederne er en medlemsstyrt, partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon for ledere, fagspesialister og andre tekniske og administrative stillinger i norsk arbeidsliv. Det er i dag 16 500 medlemmer som er organisert i Lederne.

Luzim Tafaj i ConnectIN sier i en kommentar;

“Vi er selvsagt veldig glade for denne rammeavtalen med Lederne, vi er og stolte over at de viser oss denne tillit og vi skal sørge for gode leveranser så Lederne har best mulig fasiliteter og at ting er tilrettelagt så de kan ha fokus på det som er viktig for dem – å kurse, lære opp og ha dialog med sine medlemmer”.

Connect-IN jobber i markedene for skreddersydd prosjektovernatting, PCO og Modulbygg.

Selskapet opplever meget sterk vekst og forventer å mer enn doble omsetning i 2023.

For informasjon om “Lederne” www.lederne.no

Contact information Inin: Øivind Horpestad, adm. Direktør, tel: +47 910 00 626

More news

Elastomer 3.0 for improved signal quality

Elastomer 3.0 for improved signal quality

New Elastomer 3.0 for the Insight 2.0 scanner, reduces push-down force and provides clearer signals for higher quality images. Experience efficient and cost-effective concrete inspections with Elop Technology.

read more
Upgrade of Elop Insight ultrasound scanner

Upgrade of Elop Insight ultrasound scanner

Elop Technology, a company at the forefront of ultrasound imaging, is excited to announce the release of Insight 2.0, the next generation of the company’s revolutionary dry-coupling rolling ultrasonic scanner.

read more