Når du vil utgjøre en forskjell og gjøre noe ingen har gjort før deg. Vi utforsker, løser, kreerer. Fremover! Helt til du en dag kan si. Vi klarte det. Sammen. Kanskje må man være litt annerledes når man setter seg mål hvor ingen har vært?

Elop er et raskt voksende teknologi selskap med internasjonale ambisjoner. Vi er i gang med å introdusere våre løsninger til markedet og forsterker organisasjonen innen produkt- og teknologiutvikling, salg, produksjon, leveranse og service.Vi søker flere dyktige og nytenkende kollegaer til våre kontorer på Hamar og i Oslo innenfor følgende disipliner og funksjoner:

Prosjekt- og teknologiledelse - Ultralyd - Signalbehandling - Bildebehandling  - Systemarkitektur / skyløsninger - Software utviklere  - UX design / interaksjonsdesign - Elektronikk - Industriell og Mekanisk design/konstruksjon - NDT inspeksjon (betong, ultralyd / -tomografi)

Drømmer og pågangsmot er en mektig kombinasjon.

Send oss en åpen søknad.


Elop is a fast growing technology company with international ambitions.

The company is introducing our solutions to the market, and we are now building our organization to support product and technology development, sales, production, delivery and service.

We seek several talented and innovative colleagues for our offices in Hamar and Oslo in many disciplines and functions:

Project and technology management - Ultrasound -  Signal Processing - Image Processing - System Architecture / Cloud Solutions – Software Developers – UX design / interactiondesign - Electronics -  Industrial and Mechanical Design / Construction - NDT inspection (concrete, ultrasound / -tomography)

Entrepreneurial spirit and prepared to work in a hectic start-up environment?

If you cannot find the job advertisement below, feel free to send us an open application.