Er du opptatt av teknologi og digitalisering og ønsker å bidra i et sterkt voksende tech-selskap? 

ELOP AS er et norsk teknologiselskap som har utviklet en metode og avanserte verktøy til bruk ved inspeksjon og monitorering av betongkonstruksjoner. Betong er verdens mest benyttede byggemateriale, samtidig som betongindustrien etterlater et betydelig karbonavtrykk gjennom sine aktiviteter. ELOPs visjon er å gi eiere av kritisk infrastruktur (broer, bygg...) smarte produkter og løsninger som også bidrar til en bærekraftig utvikling innenfor denne sektoren. Våre løsninger vil samle inn og presenterer informasjon som en beslutningsstøtte til eiere og forvaltere av disse konstruksjonene, for å bidra til å optimalisere vedlikehold ved å oppdage skader før utviklingen har gått for langt, forlenge levetiden i stedet for å rive og bygge nytt og å sørge for at konstruksjonen er sikker i bruk.

Vi retter oss mot det globale bygge- og infrastrukturmarkedet og har ambisiøse vekstmål.Selskapet er inne i en kommersialiseringsfase og bygger nå opp en profesjonell organisasjon for å understøtte salg, produksjon, leveranse og service. 


Team leader, Hamar

Vi søker etter en dyktig teamleder som kan lede vårt tverrfaglige teknologiteam og kontor på Hamar. Du vil ha ansvar for den daglige driften av kontoret og samtidig delta aktivt i prosjekter i forbindelse med utvikling av vår inspeksjonsteknologi og produkter. Vår lokasjon på Hamar inkluderer også småskala test- og produksjonsfasiliteter for nøkkelkomponenter i våre produkter. I rollen som teamleder vil du være vårt bindeledd mellom teamet og forretningen.

I denne rollen vil du sette deg inn i selskapets behov og rammer, og sørge for at dette blir godt kommunisert og forstått i teamet. I den vekstfasen vi er inne i, er det viktig å ta vare på og videreutvikle den gode samarbeidskulturen og entreprenørånden som finnes i organisasjonen.

Arbeidsoppgaver og ansvarsområder: 

 • lede og utvikle vårt teknologiteam, dette innbefatter også personalansvar.
 • daglig operativt ansvar for prosjekter og leveranser
 • ansvar for hele eller deler av våre prosjekter
 • sørge for at teamet er oppdatert på og leverer i henhold til selskapets strategiske mål og planer, og at vi sammen finner og utvikler gode løsninger på tvers av team og organisasjon
 • lede, motivere, sikre fremdrift og være en støtte for teamet
 • bidra til fremdrift gjennom å tilrettelegge arbeid og fjerne hindringer og uklarheter og sikre møtepunkter, beslutninger og annet som teamet trenger for å operere effektivt
 • samarbeide på tvers av organisasjon for å forstå og sikre tydelige prioriteringer
 • være en kravstiller og lede prosjekt og leveranseoppgaver
 • bistå i videreutviklingen av de funksjoner som ligger på Hamar i dag, både innenfor produktutvikling og fremtidig test, produksjon og noen serviceaktiviteter.
 • arbeide med pilotering, testing, og produkt- og prosessforbedringer
 • kontakt og samarbeid med kunder og leverandører
 • administrative oppgaver som hører til teamlederstillingen og som kontoransvarlig
 • operativ ledelse av kontoret innen kvalitet og HMS

 Vi søker deg som har: 

 • ingeniør eller siv.ingeniør med hardware- eller systembakgrunn
 • kompetanse og erfaring innenfor ett eller flere av fagområde(r) vi dekker; ultralyd, signal, elektronikk eller mekanisk design
 • erfaring med å lede, bygge og motivere tverrfaglige team
 • erfaring med program- og prosjektledelse, fortrinnsvis fra engineering og/eller F&U prosjekter
 • fokus på å sikre at det vi leverer gir verdi, fra et kunde- og forretningsperspektiv
 • erfaring og evnen til å jobbe både strategisk og operativt
 • er proaktiv og selvstendig, og med evne til å jobbe strukturert i en variert hverdag
 • har et godt nettverk og kan rekruttere og bringe om bord nye medarbeidere
 • gode kommunikasjonsevner, skriftlig og muntlig, på norsk og engelsk

Vi kan tilby:

 • En hverdag med spennende og utfordrende oppgaver med utvikling av samfunnsnyttige løsninger.
 • Kolleger med kompetanse i verdensklasse, og en organisasjon som har ambisjoner og er svært motivert for å posisjonere selskapet som en internasjonal aktør innenfor vedlikeholdsstøtte og monitorering av kritisk infrastruktur.
 • Faglig utfordringer og utvikling.
 • Godt arbeidsmiljø med dyktige og engasjerte kolleger i en organisasjon med korte beslutningsveier.
 • Faglige utfordringer og utvikling

Søknader behandles fortløpende.


For spørsmål om Elop eller denne stillingen, kontakt kjersti.kanne@elop.no