7. July 2020

ELOP AS: Aiming for listing on Oslo Stock Exchange in July, valued at NOK 420 million

Oslo, 7. Juli 2020. Norskutviklet betongscanner vil sikre global infrastruktur – høy fokus på miljø og sikkerhet

Elop sikter mot børsnotering i juli, prises til 420 millioner kroner

Tech-selskapet Elop hentet nylig inn 100 millioner kroner i en emisjon tilrettelagt av Pareto og Arctic. Investorenes interesse var enorm forteller selskapet, både teknologi og den positive påvirkning våre løsninger kan ha på miljø, sikkerhet og økonomi ga solid interesse. Nå varsler de notering på Oslo Børs Merkur Market i løpet av juli.

Globale ambisjoner

Elop har globale ambisjoner og er allerede i forkant av produktlanseringen som skjer mot slutten av året. Selskapet er i samtaler med flere internasjonale aktører om samarbeid, leveranser og avtaler. Gjennom de senere år har vi vært vitne til flere bro- og bygningskollapser i en rekke land som har gitt økt fokus på aldrende infrastruktur og feil og mangler i nyere konstruksjoner. I dag finnes det ikke effektive måter å oppdage dette på før det er kommet så langt at skadene er synlige eller har ført til svekkelser, og med betydelige kostnader ved en reparasjon. Elop har utviklet en løsning de mener kan bidra til å løse disse utfordringene.

– Vår patenterte løsning gir informasjon og innsikt i en konstruksjon der data raskt forteller om tilstand og eventuelle behov for utbedringer. Sikring av kritisk infrastruktur vil tjene samfunnet både ut fra et miljø- og sikkerhetsperspektiv, det er også enorme økonomisk besparelser å hente her. I et globalt perspektiv har eiere av infrastrukturer daglig utfordringer med å kontrollere tilstanden på sine konstruksjoner. Vår teknologi representerer helt nye muligheter for innsyn og vedlikehold, og adresserer en global utfordring knyttet til sikkerhet og miljø, forteller administrerende direktør i Elop, Kjersti Kanne.

Overtegnet emisjon – stor tro på Elops teknologi i investormiljøet

Det var svært stor interesse blant investorer før emisjonen og trolig kunne man hentet inn det dobbelte. Flere kjente institusjonelle investorer fra både Tyskland, UK, Sverige og Norge var på listen over tegnere. Basert på emisjonskurs er Elop nå priset til i overkant av 420 millioner kroner før notering. Fra før har blant annet Arne Blystad, Ketil Skorstad, Kristian Lundkvist og Lars Nilsen investert i Elops innovative løsning for scanning av betong.

Elop har søkt Oslo Børs om å bli notert på Merkur Market. Med forbehold om nødvendige godkjenninger fra Oslo Børs, vil aksjene kunne noteres i løpet av juli 2020.

– Det vi hentet inn gjennom emisjonen skal benyttes til å bygge organisasjonen og sette opp våre første produksjonslinjer i forkant av lansering mot slutten av året. Det var svært gledelig å registrere flere erfarne og tunge navn som ønsker å bli med oss allerede nå. Langsiktige tyske, svenske og engelske fond kommer nå inn på eiersiden i tillegg til de norske som meldte seg på i denne runden. Det er svært motiverende for oss at disse deler vår tro på teknologien og ser et globalt behov for vår løsning, sier arbeidende styreformann i Elop, Øivind Horpestad.

Miljøvennlig og banebrytende teknologi

– Elop er et teknologiselskap med høy fokus på ESG (Environmental, Social and Governance faktorer). Ved å benytte vår teknologi og software vil man forlenge levetiden på- og sikre og trygge konstruksjonene. Det betyr store samfunns økonomiske besparelser. Eksempelvis kommer åtte prosent av verdens CO2-utslipp fra betongindustrien. Ved å identifisere skader innvendig i konstruksjoner tidlig og utbedre disse før skaden får utvikle seg, kan utslippene reduseres betydelig. Riktig vedlikehold og tidlige utbedringer kan forlenge en konstruksjons levetid med hele 50 prosent og ta ned totale kostnader med inntil 30 prosent, påpeker Horpestad.

Elop ble etablert av et forskermiljø på Hamar i 2013 der idéen var en rullende ultralydenhet som på en enkel og effektiv måte kunne «se inn i» og gi innsikt i tilstand på bruer, tunneler og andre typer betongkonstruksjoner. Underveis har selskapet lykkes med å utvikle og patentere løsningen, med god hjelp av ulike tilskuddsordninger.

Den banebrytende teknologien videreutvikles til å inkludere innovative applikasjoner og programvare som skal sette eiere i stand til å foreta mer nøyaktige inspeksjoner, optimalisere ressursforvaltning og strukturell overvåking av betongkonstruksjoner. Data vil bli systematisert slik at de ansvarlige for konstruksjonen enkelt og effektiv kan se inn i konstruksjonene for å opprettholde sikkerhet, og ikke minst store miljømessige og økonomiske besparelser.

Elop har tidligere mottatt utviklingsmidler fra EU-programmet Horizon 2020, Norges forskningsråd, Innovasjon Norge og Regionalt forskningsfond innlandet.

Elop har kontor i Oslo med egen forsknings- og utviklingsavdeling på Hamar.

Advisors

Arctic Securities AS and Pareto Securities AS are engaged as financial advisors to the Company and as Joint Lead Managers and Joint Bookrunners in connection with the Private Placement and Listing (the “Managers”). Advokatfirmaet Schjødt AS is acting as legal advisor to the Company.

For ytterligere informasjon

Styreleder Øivind Horpestad
+47 910 00 626

Administrerende direktør Kjersti Kanne
+47 480 31 075